De Kathedraal (2013)

Next
IMG_1258

koor (SATB)                                                                  € 65,-

 tekst:  Antonin Gadal

De tekst komt uit het boek De Triomf van de Universele Gnosis van Antonin Gadal. Wanneer Gadal spreekt over de Kathedraal, dan heeft hij het over de grote grot van Lombrives, in het dal van de Ariège bij Ussat.

In deze grot kreeg hij een visioen over hoe de Katharen ten onder zijn gegaan aan het geweld van de toen al machtige kerk.

Wees dan voorzichtig Voorbijganger!                                     Alors, Passant, sois prudent!

Weet dat ge, wanneer ge het voorportaal van                       Sache que, lorsque tu auras franchi le porche

de Kathedraal zijt doorgegaan, werkelijk mens wordt,          de la Cathédrale, tu deviendras réellement homme,

één die met de Hemel verbonden is zoals met de aarde.      Celui qui est relié au ciel comme à la terre.

Weet dat ge beschikt voer een magisch instrument              Sache que tu disposes d’un instrument magique

en dat de tonen die ge speelt op uw mentale klavier             et que les notes que tu jouera sur ton clavier mental

een bovennatuurlijke weergalm vinden                                   trouveront un écho surnaturel

waar ge zelf de klanken niet van hoort                                    dont tu n’entendras pas toi-même les résonances,

daar deze worden opgevangen door de                                 car elles seront captées par les

aandachtige oren van een verleden                                        oreilles attentives d’un passé

dat net zo mysterieus is als de toekomst.                              aussi mystérieux que sera l’avenir.

Ge wist dit misschien niet.                                                      Tu ne le savais peut-être pas.

Wij waren het allen vergeten.                                                  Nous l’avions tous oublié.

Maar nu weet ge het:                                                              Mais maintenant, tu sais:

Wees dan voorzichtig Voorbijganger.                                      Alors, Passant, sois prudent!

De Katharen waren mensen die in de 12e en 13e eeuw leefden in Zuid-Frankrijk. Zij hadden een andere visie op het geloof dan de gevestigde kerk. Het waren goede mensen, die de naastenliefde niet alleen predikten doch ook in de praktijk brachten. Omdat zij het gezag van de kerk niet erkenden, werden ze vervolgd door de inquisitie. Nadat hun laatste bolwerk, Montségur, gevallen was, hielden zij in de Kathedraal hun diensten.

Met dit gegeven heb ik qua toonzetting geprobeerd rekening te houden. Denkend aan de middeleeuwen vanuit een 21e eeuws perspectief.

Maandag 15 april 2013 

info@dejongmuziek.nl | tel. 013-5331634 | Mob. +31 (0) 637611040 | Ad de Jong Muziek 2018