Water (2014) 

IMG_1253

koor (SATB)                                                                    € 70,-

tekst: Wisława Szymborksa

Water is een van de wonderlijkste stoffen op aarde! 70% van het aardoppervlak is gevuld met water. Zonder deze stof is er geen leven op aarde mogelijk.  Water is waarschijnlijk het restproduct van een meteorietenregen in het begin van de ontstaansgeschiedenis van onze aardbol. Opgesloten in kristalstructuren van deze meteorieten is dat door de hoge temperaturen bij de inslagen op aarde vrijgekomen. Water als stof is dus al enkele honderden miljoenen jaren oud. Het bestond al in de tijd dat de aarde een voor de mens vijandig systeem was, en is. Gelukkig kunnen we het door de bank genomen een jaar of 80 volhouden – dankzij water.  

Water is in onze dampkring zo goed als alomtegenwoordig. Eenvoudig voorgesteld denken wij de eigenschappen te kennen van water in vaste, vloeibare en gasvormige toestand. De veelvormigheid van de kristalstructuren in vaste vorm is schier oneindig. Alleen al voor sneeuw hebben de Inuït (Eskimo’s) meer dan 30 woorden.  

De overgang van de ene toestand in de andere is even wonderlijk als onbegrijpelijk.  Door water ervaren wij kracht en dus ook zwaartekracht. Zelfs de zwaartekracht van de maan! Denk bijvoorbeeld aan de getijdewerking eb en vloed, maar ook aan de maandelijkse cyclus van vrouwen (althans wanneer zij niet aan de pil zijn). Om nog maar te zwijgen over de homeopathie die gebruikmaakt van de krachtige en veelvuldige eigenschappen van water.  Eén druppeltje water kan door de rotatie van de aarde in die honderden miljoenen jaren al dikwijls van plaats veranderd zijn. De kringloop van water zoals we dat op de basisschool geleerd hebben is daar letterlijk en figuurlijk nog maar kinderspel bij.  Water, een oude gekende onbekende. 

Dankzij water kunnen we spreken en over water spreken. En zingen. Als mens leven wij in een voortdurende toestand van verandering en vernieuwing. Door onze persoonlijkheid, ons levenssysteem vloeiend te houden blijven we gezond leven. Zodra we dingen vast willen houden, willen consolideren of conserveren kristalliseert, stagneert de vernieuwing in ons stoflichaam en valt het onherroepelijk uit elkaar: stilstand is achteruitgang.  

Wisłava Szymborska is zich hiervan bewust. In haar gedicht over water legt zij het accent op de (oer)kracht van water. Een kracht die van alles mogelijk maakt: flora, fauna, beschaving, cultuur. Ja, je wordt er stil van als je dat op je in laat werken.  Water is ongrijpbaar. Water in een glas maakt het ongrijpbare grijpbaar. Dankzij de vorm is de inhoud tot nut; wordt de beperking tot kracht.  Wat er in de geest aanwezig is, daarin kan de stof niet achterblijven. Het water stroomt van boven naar beneden. Op fysisch niveau zoekt het vloeiend steeds het laagste punt, of de weg van het midden, zonder laag bij de gronds te zijn. Zo ook op metafysisch niveau. De kracht zit dan niet in de vorm, in de formatie of re-formatie, maar in de trans-formatie (...tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet binnengaan.)  

Water is drager van kracht. Vriend en vijand delen het gebruik van water, en zijn zich daarvan niet altijd bewust. Het water is onbaatzuchtig en oordeelt niet;  Water is tastbare liefde. Lao Zi zegt het in zijn Daodejing zo: De weg van de wijze Tao is de weg van water.  Zonder water geen leven en het stroomt allerwegen.  Water is trouw aan zichzelf en daarom aan Tao. Wie de weg bewandelt moet, net als water, aanvaarden waar hij zich bevindt. Dat is misschien vaak daar waar water gaat, de laagste plaats.        

Berkel-Enschot, 12 november 2014         

info@dejongmuziek.nl | tel. 013-5331634 | Mob. +31 (0) 637611040 | Ad de Jong Muziek 2018